Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 21 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 21 kveitimui pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks

2023 m. rugsėjo 8 d. 11:00 val.  per MS Teams platformą.

 DARBOTVARKĖ

  1. Dėl VšĮ Molėtų gyvūnų gerovė projekto „Gyvūnų socializacijos centras „Duok leteną“ MOLĖ-LEADER-6B-DI-21-1-2023), pateikto pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl kvietimo Nr.21 teikti vietos projektus pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr.21-1

 

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.