Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 23 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 23 kvietimui pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks 2024 m. sausio 22 d. 13:30 val. per MS Teams platformą.

 DARBOTVARKĖ

  1. Dėl Daliaus Baltoko projekto „Daliaus Baltoko poilsio paslaugos“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-23-1-23), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl Ritos Zarembaitės Kiaušinienės projekto „R. Zarembaitės Kiaušinienės verslo pradžia“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-23-2-2023), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  3. Dėl MB „Generatoriai“ projekto „MB „Generatoriai“ renginių aptarnavimo verslo kūrimas” (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-23-3-23), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  4. Dėl kvietimo Nr. 24 teikti vietos projektus pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr. 24-1 tvirtinimo.

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.