Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 24 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 24 kvietimui pagal priemones „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks 2024 m. kovo 20 d. 13:00 val. per MS Teams platformą.

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projekto „Edukacinė programa „Žiedimo dirbtuvės“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-K-24-1-24), pateikto pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ atrankos vertinimo  rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl VO Inturkės bendruomenės centras projekto „Skonis iš praeities: „Močiutės vaišės“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-S-24-3-24), pateikto pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  3. Dėl Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcis centras „Kaimynystės namai“ projekto „Sveikatingumo infrastruktūros aktyviam poilsiui ir turiningam laisvalaikiui sukūrimas Balninkuose“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DIS-24-2-24), pateikto pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  4. Dėl kvietimo Nr.24 teikti vietos projektus pagal priemones „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr.24-1.

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.