Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „SKONIŲ KELIAI“

Kartu su partneriais pradedame įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Skonių keliai“.

Projekto tikslas – skatinti vietos gamintojus vystyti ir kurti kulinarinėmis konkrečios teritorijos tradicijomis pagrįstus produktus ir paslaugas, juos siūlyti savo šalies bei užsienio turistams, taip didinant vietovės žinomumą ir patrauklumą, stiprinant dialogą tarp miesto bei kaimiškų teritorijų.

Projektas įgyvendinamas kartu su 9 partneriais: 2 vietos veiklos grupės iš Italijos, 3 iš Lietuvos (Joniškio r. partnerystės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“), 3 iš Bulgarijos ir 1 vietos veiklos grupė iš Rumunijos.

2024 m. balandžio 23 d projektui „Skonių keliai“ įgyvendinti skirta 100 000,00 Eur dydžio parama. Šios lėšos skirtos visų trijų partnerių iš Lietuvos veikloms. Įskaitant ir planuojamą parengti vaizdinę medžiagą, kurioje bus pristatoma po keletą kulinarinio paveldo objektų.

Dalyvauti projekto veiklose kviečiami Molėtų r. VVG teritorijos gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, smulkūs verslininkai, kurie  užsiima tradicinių produktų gamyba arba turi planų, idėjų, ketinimų tai daryti. Taip pat tie, kurie neabejingi krašto tradiciniam kulinariniam paveldui bei siekia jį puoselėti ir populiarinti rajone.

Planuojamos projekto veiklos:

  • 2024 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais planuojami 3 renginiai Lietuvoje, po vieną kiekvieno partnerio teritorijoje. Pastarųjų metu vyks informacijos sklaida, dalyviai įgaus žinių, motyvacijos, dalinsis idėjomis, mokysis iš gerųjų pavyzdžių, gilinsis į kulinarinio paveldo aktualizavimo temą, diskutuos apie kulinarinių tradicijų atveriamas galimybes turizmo skatinimui, vietovės žinomumo ir patrauklumo didinimui bei vietos verslų skatinimui ir vystymui.
  • Lietuvoje taip pat vyks renginiai su projekto partneriais iš Rumunijos, Bulgarijos ir Italijos. Šių susitikimų metu mūsų dalyviai įgis produktų pristatymo užsieniečiams patirties bei sulauks iš jų vertingų pastebėjimų.
  • Numatytos 2 išvykos – studijų vizitai pas projekto partnerius užsienyje. Jų metu dalyviai pagal partnerių parengtas programas turės galimybę sužinoti, kaip kulinarinės tradicijos vystomos ir aktualizuojamos kitose šalyse, ir pasisemti idėjų ar užmegzti tarptautinių ryšių.
    • Preliminariai planuojama, jog pirmoji kelionė vyks 2024 m. spalio mėnesį. Jos metu bus aplankomi partneriai Rumunijoje bei Bulgarijoje. Kelionė planuojama autobusu, o numatoma jos trukmė 10 dienų.
    • Antroji kelionė planuojama 2025 m. kovo – balandžio mėnesiais, kurios metu lankysime partnerius Italijoje bei dalyvausime jų parengtoje programoje. Numatoma kelionės trukmė 12 dienų.

Taigi, tarptautinio bendradarbiavimo projekte „Skonių keliai“ tikimės Jums pasiūlyti daug naudingų žinių, įgūdžių bei plataus bendradarbiavimo galimybių tradicinio kulinarinio paveldo kontekste dalyvaujant numatytose projekto veiklose. Kviečiame visus sekti projekto naujienas ir registruotis skelbiamose veiklose.

Apie tai kalba ir šio projekto partneriai Lietuvoje:

Joniškio r. partnerystės VVG