Utenos apskrities konferencija „Lietuvos kaimo plėtros programa, plėtojant kultūros ir tradicinių amatų, edukacines veiklas kaime“

2024 m. kovo 21 d. Svėdasuose vyko Utenos apskrities konferencija „Lietuvos kaimo plėtros programa, plėtojant kultūros ir tradicinių amatų, edukacines veiklas kaime“. Ši konferencija buvo skirta kaimo verslininkams, teikiantiems ar planuojantiems teikti edukacines paslaugas, kultūros paslaugas arba naudojantiems savo veikloje tradicinius amatus. Konferencijoje išgirdome pranešimus: „Edukacinės paslaugos ir tradiciniai amatai – ne vien reprezentacija” bei „Kultūros ir amatų plėtra bei puoselėjimas kaime pagal programą LEADER. Anykščių rajono vietos veiklos grupės patirtis” bei išklausėme keletos įgyvendintų projektų patirčių: patiriamų sunkumų ir matomų galimybių. Be viso to, pristatėme Molėtų r. 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos galimybes, kurios aktualios verslui ir kultūros atstovams, bei pasidalinome keletos mūsų rajone įgyvendintų projektų patirtimis.