Valdybos narių posėdis

Organizuojamas virtualus valdybos posėdis, kuris vyks nuo 2023.04.17 14:30 val. iki 2023.04. 20 16:00 val. el.paštu.
Darbotvarkė:
1. Dėl Veiklos ataskaitos už 2022 m. tvirtinimo.
2. Dėl finansinių ataskaitų už 2022 m. tvirtinimo.
3. Dėl Visuotinio ataskaitinio VVG narių susirinkimo datos tvirtinimo.
4. Dėl VPS keitimo tvirtinimo.
5. Dėl Valdybos reglamento keitimo tvirtinimo.
Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.