Valdybos narių posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos narių posėdis dėl projektinių pasiūlymų Sumanių kaimų priemonei.

Posėdis vyks 2022 m. rugsėjo mėn. 2 d., penktadienį, pradžia 11:00 val., tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas” (Bebrusų km., Žvejų g. 2, Luokesos sen. Molėtų raj.).

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio dokumentai komiteto nariams pateikti el. paštu.

Kilus klausimams kreiptis: el. paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8 683 07877.