Valdybos narių virtualus posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis, kuris vyks nuo 2023.05.19 14:00 val. iki 2023.05.24 17:00 val.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl visuotinio VVG narių susirinkimo datos tvirtinimo.
2. Dėl 20 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.