Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. vasario 17 d. 14:00 val. organizuojamas neeilinis visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas).

Darbotvarkė:

1. Dėl posėdžio pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

2. Dėl Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” įstatų pakeitimo.

3. Dėl naujų narių priėmimo ir VVG narių sąrašo tvirtinimo.

4. Dėl naujos VVG valdybos ir VVG pirmininko rinkimų.

5. Kiti einamieji klausimai.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!