Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

2022 m. balandžio 28 d. 14:00 val. organizuojamas visuotinis Molėtų r. VVG narių ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimas vyks adresu Sporto g. 64, Molėtai (Vila Kelmynė).

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.

3. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.

4. Kiti einamieji klausimai.
Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!