VVG Valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.03.30 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.