VVG Valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.04.19 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.