VVG valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.03.30 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl 15 kvietimo dokumentų tvirtinimo.
2. Kiti einamieji klausimai.

Kilus klausimams kreiptis: el.paštu moletuvvg@gmail.com arba tel.nr. 8683 07866.