VVG Valdybos posėdis

Posėdis vyks 2022.04.19 nuo 16:00 val. per MS Teams platformą.

Darbotvarkė:

1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl veiklos ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.
3. Dėl finansinės ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.
4. Dėl naujo darbuotojo priėmimo.
5. Dėl Parengiamosios VPS paramos paraiškos.
6. Kiti einamieji klausimai.

Kilus klausimams galima rašyti el.paštus moletuvvg@gmail.com arba skambinti 8683 07866.