Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina

Kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo, ketinantis teikti paraišką turi įvertinti savo tinkamumą teikti paraišką, bei galimybes įgyvendinti projektą. Pateikiame pagrindinius aspektus, į kuriuos pareiškėjas turi atkreipti:

 • Įvertinti, ar esate tinkamas pareiškėjas, ar pasirinkote tinkamą partnerį, t. y. ar Jūsų bei partnerio įstaigos atitinka FSA (finansavimo sąlygų apraše) keliamus reikalavimus.
 • Įvertinti, ar gebėsite administruoti projektą – ar turite tinkamą komandą.
 • Įvardyti sprendžiamą problemą.
 • Turėti tikslą ir įvertinti, ar tas tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą.
 • Įvardyti būsimas projekto veiklas, t. y. kokioms veikloms reikalingas finansavimas ir ar tos veiklos atitinka FSA (finasavimo sąlygų apraše) nurodytas remiamas veiklas.
 • Įvertinti savo finansines galimybes – ar turėsite pakankamai savo lėšų dalyvauti projekte.
 • Įvertinti, ar atitinkate kitus reikalavimus, nurodytus FSA.
 • Susipažinti su pagrindiniais dokumentais.

Pagrindiniai dokumentai su kuriais reikia susipažinti prieš renginat paraišką:

 • Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės.
 • Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m. (Nr.42VS-KU-15-1-06802)
 • Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) – aprašas, kuriame nustatomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams. FSA numatyta, kokioms veikloms gali būti skiriama finansinė parama, kokie ūkio subjektai gali į ją pretenduoti ir pan.