Užbaigtų vietos projektų planinių patikrų vietoje grafikai

2017 metai
Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto numeris Patikros data
1. VO „Sidabrinių  bendruomenės centras” LEADER-11-MOLĖTAI-02-001 2017.06.14
2. Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų klubas „Klajūnas” LEADER-11-MOLĖTAI-02-012 2017.06.14
3. VO „Verbiškių  bendruomenės centras” LEADER-11-MOLĖTAI-02-015 2017.06.14
4. Molėtų krašto muziejus LEADER-11-MOLĖTAI-02-005 2017.06.14
5. Molėtų švietimo centras LEADER-11-MOLĖTAI-02-016 2017.06.14
6. Balninkų pagrindinė mokykla LEADER-11-MOLĖTAI-02-004 2017.06.15
7. VO „Bekupės bendruomenės centras” LEADER-11-MOLĖTAI-02-006 2017.06.15
8. VO „Žalvarių bendruomenės centras” LEADER-11-MOLĖTAI-02-007 2017.06.15
9. VO „Girsteitiškio bendruomenės centras” LEADER-11-MOLĖTAI-02-008 2017.06.15
10. Molėtų rajono plėtros sąjūdis LEADER-11-MOLĖTAI-02-002 2017.06.16
11. Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas” LEADER-11-MOLĖTAI-02-003 2017.06.16
12. Molėtų socialinės paramos centras LEADER-11-MOLĖTAI-02-010 2017.06.16
13. Molėtų kultūros centras LEADER-11-MOLĖTAI-02-011 2017.06.16
14.  Molėtų gausių šeimų bendrija „Šeimynėlė” LEADER-11-MOLĖTAI-02-014 2017.06.16