PAPRASTAS KVIETIMAS NR.14

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

  • Kvietimas į VP atrankos komiteto posėdį (PAK) ir posėdžio darbotvarkė
  • VP atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis
  • VP atrankos komiteto posėdžio dalyvių sąrašas
  • Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis