PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 16

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

  • Kvietimas į VP atrankos komiteto posėdį (PAK) ir posėdžio darbotvarkė
  • Įsakymas dėl PAK rezultatų patvirtinimo
  • Agentūros projektų atrankos komiteto nutariamoji dalis