PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” kodas LEADER-19.2-SAVA-9

Pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” kodas LEADER-19.2-SAVA-7

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą” kodas LEADER-19.2-SAVA-9

Pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” kodas LEADER-19.2-SAVA-7