PAPRASTAS KVIETIMAS NR. 8

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

Pagal VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas” Nr. LEADER-19.2.SAVA-3 pateiktų projektų tvirtinimas:

Pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas” Nr. LEADER-19.2 – SAVA-5 pateiktų projektų tvirtinimas: