PAPRASTASIS KVIETIMAS NR. 25

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

  • Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas
  • VP paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinė (25 kv.)
  • VP paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ  PARAIŠKŲ  TVIRTINIMAS

  • Kvietimas į VP atrankos komiteto posėdį (PAK) ir posėdžio darbotvarkė
  • Dėl vietos projektų atrankos rezultatų patvirtinimo
  • Agentūros informacija apie skirtą paramą