7-oji mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: gerosios praktikos pavyzdžiai“

Moletų rajono VVG administravimo komanda: Violeta Navickienė, Janina Leišienė ir Eglė Skardytė š.m. lapkričio 11 dieną dalyvavo Aleksandro Stulginskio Universiteto organizuotoje 7-oje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis“.

Programoje buvo ne tik svarbūs ir naudingi pranešimai ES kaimo plėtros gairių po 2020 metų, telkiančios lyderystės ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo poreikiai įgyvendinant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą po 2014-2020 m. laikotarpiu, pirmieji žingsniai kuriant Švento Jokūbo kelią temomis, bet ir  labai svarbios kūrybinės dirbtuvės regioninių produktų ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimo inicijavimo, jaunimo įtraukimo į vietos bendruomenės organizavimo, sveikos gyvensenos puoselėjančių bendruomenių tinklo kūrimo, Lietuvos kaimo bendruomenių įsitraukimo į Šv. Jokūbo kelio kūrimo, savanoriškos veiklos indėlio į kaimo plėtrą didinimas ir saugios kaimynystės kūrimo klausimais. Mūsų grupė dalyvavo maisto grandinių, sveikos gyvensenos ir savanorystės skatinimo grupėse. Labai malonu, kad ir Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K. Balčiūnas dalyvavo konferencijoje. Jis dirbo Šv. Jokūbo kelio kūrimo dirbtuvėse.  Darbas dirbtuvėse vyko remiantis  ne tik  konferencijų dalyvių praktiniais  pastebėjimais ir klausimais, bet ir naudingu tokių diskusijų moderavimu.  Moderatoriais be srities praktikų ir entuziastų dirbo ir ASU mokslininkai. Kiekvienoje grupėje vyko įdomios ir ganėtinai karštos diskusijos, nes ir problemos,  ir jų sprendimų būdai tampa ne tik Vietos plėtros strategijų teiginiais, bet ir nūdienos iššūkiais ir konkrečiais darbais kiekvienai VVG su jos klientais. Šiuo metu mūsų VVG pradėjo ciklą susitikimų su galimais pareiškėjais  VVG teritorijoje , todėl  jų metu tikrai pasidalinsime konferencijoje gautomis žiniomis su  vietos bendruomenių atstovais ir aktyviai naudosimės konsultuojant galimus pareiškėjus savo biure. Daugiau informacijos ASU tinklapyje