LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

2017 m. kovo 2 d. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė Violeta Navickienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdyje, kuris buvo surengtas Vilniuje, Grata hotel konferencijų salėje.

Koordinavimo grupės posėdį vedė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė.

VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo taisyklių projektą pristatė Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė. VVG atstovai turėjo daug klausimų pranešėjai, nes pateiktam taisyklių projektui, VVG tinklo valdyba ir LKT tinklo darbo grupė pateikė daug pasiūlymų, o pagal pristatomas skaidres nebuvo aišku, į kokius pasiūlymus atsižvelgta ir kokie taisyklių punktai buvo pakeisti. Buvo susitarta dėl VVG siūlymo, kad Žemės ūkio ministerija darys būtinus veiksmus, siekdama keisti esamus bendradarbiavimo projektų atrankos kriterijus ir siekdama užtikrinti bendradarbiavimo projektams 100 proc. paramos intensyvumą, nes tokiems pakeitimams atlikti reikės daugiau laiko.

Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus pristatė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Pasiūlymus dėl keičiamų taisyklių buvo pateikęs VVG tinklas, Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, pateikti keitimai buvo detaliai išanalizuoti ir aptarti darbo grupės posėdyje, todėl koordinavimo grupės nariai daugiau laiko skyrė probleminių klausimų sprendimui ir diskusijoms bendro sutarimo reikalaujančiais klausimais. Ilona Javičienė pasiūlė stabdyti naujų pasiūlymų teikimą, kad būtų galima derinti ir tvirtinti Vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimus. Dėl naujai pateiktų pasiūlytų, kurie buvo neaptarti, ateityje bus diskutuojama.

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos projektą pristatė Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Snieguolė Valiulienė.

Baigdama LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdį Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė suderino veiksmus, kurie bus atliekami, siekiant greičiau patvirtinti taisyklių pakeitimus.