„Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos”

Spalio 24 dieną Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame” administracijos darbuotojai dalyvavo NMA prie ŽŪM organizuotoje konferencijoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės “LEADER programa” įgyvendinimo aktualijos”. Konferencijoje dalyvavo vietos veiklos grupių, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. Susitikimo metu buvo daug diskutuota apie Vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, jo metu iškylusius sunkumus ir apie galimus problemų sprendimo būdus.