2018 m. balandžio 6 d. paskelbtas paprastas kvietimas Nr.2

Paprastas kvietimas Nr. 2 2018.04.06

I.1. VPS priemonė „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

​Nuo birželio 29 d. įsigaliojo nauja Kvietimo Nr.2 dokumentų redakcija. Pareiškėjai pateikę paraiškas kvietimo teikti vietos projektų paraiškas galiojimo metu nuo birželio 29 d. vadovaujasi nauja dokumentų redakcija: