Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

2021 -ųjų metų pradžia buvo gana intensyvi: sausio pabaigoje pasibaigusiam 9 kvietimui buvo gautos 22 vietos projektų paraiškos, vasario pabaigoje pasibaigusiam 10 kvietimui buvo gauta dar 1 paraiška. Taip pat įvyko 11 ir 12 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu buvo pateiktos dar 6 vietos projektų paraiškos. Taigi, viso per metus buvo surinkta 29 vietos projektų paraiškos.

Tuo tarpu, finansavimas skirtas 11 vietos projektų: VšĮ UDC „Kaimynystės namai“ projektas „Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse“, Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektai „Meniško kaimo vasara“ ir „Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis“, VšĮ „Miniatiūros“ projektai „Valgomas paveikslas tautiniais motyvais“ ir „Puošmena iš virtuvės ir sodo“, Molėtų r. ekologinių ūkių bendruomenės „Gojelis“ projektas „Ekologinių ūkių veiklos pristatymas ir plėtros skatinimas“, asociacijos „Polkutė“ projektas „Laumių paslaptys“, VO „Alantos dvaro bendruomenė“ projektas „Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti“, VšĮ „Aukštaitijos profesinio rengimo centras“ projektas „Išdrįsk verslauti“, VšĮ „Sodela“ projektas „Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras“ ir Juozo Saukaičio projekto „Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje”. Visų 2021 metais patvirtintų vietos projektų paramos suma bendrai sudaro 150 048,75 eurų, t.y. beveik 9 proc. visų Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Detalesnė informacija apie įgyvendinamus projektus čia.

Sėkmingai 2021 metais baigti įgyvendinti 10 projektų: VšĮ UDC „Kaimynystės namai“ projektas „Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas Balninkų seniūnijos bendruomenėse“, Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projektai „Meniško kaimo vasara“ ir „Atvira kultūrinė ir poilsio erdvė „Alpimo suolelis“, asociacijos „Polkutė“ projektas „Laumių paslaptys“, asociacijos „Sprendimai šiandien“ projektai „Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse“ ir „Drąsa kurti ir veikti“, VO „Alantos bendruomenės centras“ projektas „Pažink. Gamink. Ragauk.“, VšĮ „Teatriukas“ projektai „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti“ ir „DRĄSIŲ KALVĖS stovykla“, VO „Alantos dvaro bendruomenė“ projektas „Valiulio akmens pritaikymas turizmui ir vietovės potencialui padidinti“. Detalesnė informacija apie įgyvendintus projektus čia.

Įgyvendinant vietos plėtros strategijos aktyvinimą metų eigoje buvo suorganizuoti vieneri mokymai pareiškėjams ir vykdytojams „Darbo vietų administravimas vietos projektuose“, įvyko keletas susitikimų su potencialiais pareiškėjais iš skirtingų rajono seniūnijų ir bendruomenių bei suorganizuota konferencija „Iššūkiai ir galimybės įgyvendinant Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ teritorijos strategiją 2014-2020 m.“. Apie konferenciją detaliau čia.

Taip pat, Molėtų r. VVG administracijos darbuotojos ir valdybos nariai kėlė kvalifikaciją mokymuose temomis „Viešųjų ir privačių interesų derinimas” bei „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose bei antikorupcinės aplinkos kūrimas”. Žinių semtasi bei gerąja patirtimi dalintasi dalyvaujant VVG tinklo organizuotose konferencijose „LEADER 2014 – 2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai” ir „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija.“, VVG tinklo visuotiniame narių susirinkime, išplėstiniuose VVG tinklo valdybos posėdžiuose, bendruose tinklo narių susitikimuose su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM atstovais aptariant probleminius klausimus, taisyklių pakeitimus, rengiamosios paramos ir būsimo finansinio laikotarpio gaires.

2021 -aisiais Molėtų r. VVG tęsė įsipareigojimus Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir teritorinio bendradarbiavimo projekte „Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis.

Taip pat, Molėtų r. VVG kaip projekto administratorius įgyvendino 2021 metų pradžioje finansuotą teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje“, kuriame partneriai yra Molėtų miesto vietos veiklos grupe „Molėtų aitvarai”, Utenos regiono vietos veiklos grupe, Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“. Šio, kaip ir aukščiau minėtų teritorinio bendradarbiavimo projektų veiklos dar bus tęsiamos ir 2022-aisiais metais. Išsamiau apie šį projektą čia.

Ateinančiais, 2022-aisiais metais, numatomi dar trys kvietimai teikti vietos projektus, laukia Molėtų r. VVG rinkiminis visuotinis narių susirinkimas, mokymai potencialiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams, susitikimai su bendruomenėmis, metinė konferencija, parengiamosios paramos paraiška ir naujos vietos plėtros strategijos rengimas.

Detalesnę informaciją apie įvykusias veiklas ir renginius, kitų metų numatomus kvietimus teikti vietos projektus bei įvairių renginių anonsus galima rasti mūsų internetinėje svetainėje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, +370 683 07866, el. paštu moletuvvg@gmail.com. Taip pat mus galima sekti socialiniame tinkle Facebook (/moletuvvg).

Molėtų r. VVG informacija