Balninkų seniūnija

Balninkų seniūnijos plėtros planas

Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai parengti įgyvendinant Molėtų bendruomenių centrų asociacijos projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Balninkų seniūnijos plėtros planas


Pagojų kaimo bendruomenė


Girsteitiškio bendruomenės centras

Apie Girsteitiškio bendruomenės centro veiklą plačiau skaitykite facebook paskyroje


Dapkūniškių bendruomenės centras


Balninkų bendruomemės centras

Apie Balninkų bendruomenės veiklą plačiau skaitykite facebook paskyroje