Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai”

Sukurtas video filmas, internetinė platforma ir išleista knygelė „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai”

Vienas iš tarptautinio bendradarbiavimo projekto uždavinių buvo sukurti video filmą, pristatantį visų Projekto šalių VVG teritorijų smulkaus verslo įmonių dalyvaujančių projekte veiklas. Kviečiame pasižiūrėti:

Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta internetinė verslininkų ir vietos bendruomenių vadovų platforma www.leaderonline.eu, kurioje galima skelbti informaciją apie savo įmones, idėjas ir patirtį. Ši svetainė taip pat gali būti naudojama kaip kontaktinė erdvė, padėsianti nevyriausybinėms organizacijoms kurti tarptautinius projektus ir plėtoti šalių draugystę. Turistams ir keliautojams rengiamas informacinis katalogas apie vaizdingas vietas, kuriose galima patirti nepamirštamų akimirkų. Katalogas internete yra dvikalbis – lenkų ir lietuvių kalbomis. Visi suinteresuotieji – projekte dalyvaujančių vietos veiklos grupių vietos verslininkai, organizacijos ir gyventojai – gali tapti portalo dalyviais įvykdę kelis formalumus. Reikia perskaityti duomenų bazės taisykles ir patvirtinti savo sutikimą. Atsiųsti elektroniniu būdu užpildytą registracijos kortelę. Galima pridėti nuotraukų ir logotipų. Paštu, asmeniškai arba kitokiu būdu VVG biurui pateikti ranka rašytą prašymą. Kviečiame bendradarbiauti!

Taip pat  šio projekto įgyvendinimo metu išleista knygelė „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai”.

Konferencija – projektų idėjų mugė 

Tarptautinio projekto  „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai” partneris Utenos regiono VVG, organizavo Konferenciją – projektų idėjų mugę „LEADER – verslui ir partnerystės plėtrai”. Konferencija  – projektų mugė vyko kaip dalis tarptautinio bendradarbiavimo projekto „LEADER verslumo ir partnerystės plėtrai”, kuris bendrai finansuojamas iš Kaimo plėtros programos 2014-2020 m. lėšų, skirtų „LEADER” veiklos sričiai „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”. Apie renginį plačiau skaitykite projekto partnerio Utenos VVG tinklapyje http://www.utenosvvg.lt

Atsakomasis lietuvių vizitas Lenkijoje

Vėlyvą spalio 11-osios vakarą iš kelionės po Lenkijos kaimus grįžo gausi Molėtų ir Utenos rajonų smulkaus verslo ir pilietinės visuomenės atstovų grupė. 44 asmenų delegacija Lenkijoje lankėsi tarptautinio projekto „LEADER -verslumo ir partnerystės plėtrai“ tikslais. Šiuo projektu keturios vietos veiklos grupės (VVG) siekia paskatinti vietos verslo ir pilietinės visuomenės atstovus  plėtoti socialines ir ekonomines gyventojų iniciatyvas, daugiausia verslininkų iš kaimo vietovių, kuriose veikia VVG „Gniazdo”, VVG „Kraina Rawki”, Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame”, Utenos regiono VVG. Projekto „LEADER – verslumo ir partnerystės plėtrai“ pridėtinė vertė – tarptautinė reklama vietos įmonėms, verslo partnerystės ir bendradarbiavimo užmezgimas, keitimasis „know how“, veikla „business-to-business“.

VVG „Gniazdo“ ir Molėtų VVG  bendradarbiauja jau antrą dešimtmetį, todėl,  žinodamos savo silpnas ir stiprias puses, nusprendė toliau tęsti bendras veiklas ir po dviejų darbinių vizitų Lietuvoje ir Lenkijoje 2017 m. lapkritį pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pasikeitus teisės aktams, paaiškėjo, kad būtina turėti daugiau negu du partnerius. Pradėjome aktyviai veikti ir siūlyti kaimynams savo projekto idėją. Taip prisijungė  Utenos regiono VVG ir VVG „Kraina Rawki“, kurios savo strategijose „rado“ tai, kas mus apjungia bendros problemos sprendimui. Taip  „susitikome“ su verslumo skatinimo priemonių įvairove ir nuoseklių, naujoviškų sprendimų paieška kiekvienos VVG vietos plėtros strategijose. Dabar, keliaudami  pažintinių vizitų tikslais, visi tikrinamės savo sprendimus ir ieškome gerų patirčių vieni pas kitus. Tam, kad būtų vietos plėtrai daugiau naujos kūrybinės erdvės, kad burtųsi įvairios patirtys ir megztųsi nauji ryšiai, būtina sudaryti tinkamas sąlygas. To iš esmės ir siekiame šiuo projektu, nes bendradarbiavimą giliname iki betarpiško atskirų žmonių, įmonių, organizacijų bendradarbiavimo, skatinant verslumą ir partnerystę, kaip vieną iš kelių į socialinę ir ekonominę regionų gerovę. Po sėkmingo lenkų 56 atstovų delegacijos  vizito rugsėjo 3-6 dienomis Molėtų ir Utenos VVG teritorijose ne mažiau sėkmingu galime įvardinti ir lietuvių grupių atsakomąjį vizitą Lenkijos partnerių teritorijose. Programa įvykdyta, aplankytos visos numatytos įmonės, daug bendrauta su įmonių savininkais,  pradėtas filmuoti projektą pristatantis filmas, pradėta rinkti kontaktinė informacija iš norinčių dalyvauti tarptautinėje partnerių paieškos svetainėje bei leidinyje. Kelionės metu pamatėme intensyviai auginamus sodus ir sodininkystės produkcijos perdirbimą, produkcijos gamintojų grupių veiklą, susipažinome su grybų auginimo verslu ir pažinome visus jo procesus  nuo šiaudų supirkimo iki pat paruoštos produkcijos prekybai pristatymo, įvertinome vietos bendruomenių skatinimo programas per grantų priemones, kurioms pinigus skiria pačios VVG iš savo narių mokesčių, susipažinome su naujomis verslo idėjomis jauniems ir pagyvenusiems. Pamatėme labai gražių bendruomeninės veiklos pavyzdžių stiprinant vietos gyventojų istorinę ir kultūrinę atmintį. Lipce Reimontowskie  saviveiklinio kolektyvo atlikta  senovinių vestuvių programa jau patį pirmąjį vakarą sukėlė didžiules ovacijas ir nuteikė itin pozityviai. Prie šio jausmo sugrįžome, kai apsilankėme privačiame Zbignievo Stanios kraštotyriniame muziejuje, eksponatus pradėjusio rinkti daugiau kaip prieš 50 metų. Privačioje teritorijoje dabar jie sunkiai sutelpa 10-yje nedidelių pastatų.

Konferencijos metu VVG „Kraina Rawki“ teritorijoje išgirdome daug gražių minčių apie teminių kaimų programos įgyvendinimą, šeimos verslo rėmimą nuo idėjos iki produkto pagaminimo, jaunųjų verslininkų pasiūlymus vietos valdžiai, kaip paskatinti ir paremti jaunuosius verslininkus pradedančius savo verslą.  Sulaukėme pasiūlymų konkretiems bendradarbiavimo projektams, kuriuos galėtų įgyvendinti abiejų šalių  profesinės mokyklos. Paskutiniame programos objekte, Prusuose esančioje Skierniewicų sodininkystės instituto mokslinių tyrimų bei elitinės klasės sodinukus auginančioje įmonėje, buvome supažindinti su įdomia veikla išsaugant senąsias obelų veisles, kuriant ir  dauginant sodams reikalingą sveiką sodinamąją medžiagą ir praktika, kaip burti vietos bendruomenę atsakingai veiklai krašto gerovei. Tikrai neskubėjome namo, nes vadovai labai nuoširdžiai dalijosi savo patirtimi, o  paruošti savaitgalio mugei sodinukai labai greitai patraukė kelionės dalyvių dėmesį. Kainos ir kokybės santykis buvo idealus, todėl pirkta nemažai, vis pasidžiaugiant, kad žymiai pigiau negu Lietuvos turguje… Tikrai žinome, kad savaitgalį daugelio kelionės dalyvių soduose vyko sodinimas. Tai naujo derliaus vilties ženklas. Mes tikime, kad projekto dalyviai pasidalins savo įspūdžiais bendruomenėse ir taip pasklis geroji patirtis toliau. Kviečiame aktyviai burtis ir dalyvauti VVG kvietimuose naujiems projektams.

Lenkų vizitas Lietuvoje

Rugsėjo 3-6 dienomis Molėtų VVG ir Utenos regiono VVG teritorijose viešėjo itin gausi  56 lenkų verslininkų delegacija, lydima dviejų VVG : „Gniazdo“ ir „Kraina Rawki“ pirmininkų M.Skiba ir M. Cheba bei šių organizacijų  biurų darbuotojų. Vizitas skirtas susipažinti su smulkaus verslo situacija Molėtų  ir Utenos rajonuose ir ieškoti galimybių bendradarbiauti.
Apsilankyta G. Prakapavičiaus avių ūkyje, Alantos TVM praktinėje mokymų bazėje, Dubingių žirgyne, Utenos rajone lankytasi Kinderio limuzinų ūkyje, atpenėjimo stotyje Šiaudiniuose, narų klube Sudeikiuose, žuvų ūkyje Rukliuose, garsiajame kūrybinių industrijų centre Taurapilyje, mažojoje kultūros sostinėje Užpaliuose.  Dienotvarkėje didžiausias dėmesys buvo skirtas moderniems ūkiams, diegiantiems inovatyvius sprendimus gaminant produktus, teikiant naujas paslaugas. Daugumai svečių itin smagu buvo susipažinti su tokiais ūkiais, kuriuose yra teikiamas galutinis produktas rinkai. Gal todėl visas laikas Giedriaus ir Birutės Prakapavičių ūkyje  buvo išnaudotas aktyviai klausiant, stebint ir analizuojant sūrio ir kitų produktų gamybos ciklą. Nuoširdus ir labai atviras šeimininko požiūris į savo verslą skatino diskusijas ilgai netilusias autobuse  vykstant į Taurapilį.

Taurapilio kūrybinių industrijų centro vadovė  I. Šeršniova ir  kolektyvas išradingai pristatė tokią kūrybinių industrijų rėmimo veiklą, kai būsimasis verslininkas atėjęs į centrą su idėja įsikuria jame ir auginasi savo verslą, gaudamas tam reikalingą pagalbą ir mokymus, patalpas ir įrenginius.  Svečiai aplankė  studijų patalpas, nusipirko suvenyrų ir netgi megztukų, sukurtų čia reziduojančių smulkiųjų verslininkų.
Kinderio limuzinų ūkyje ilgai netilo klausimai apie verslo organizavimą, naujus sumanymus , planus statyti skerdyklą. Žavėjo jauno ūkio savininko atsakingas ir pamatuotas požiūris į ūkio vystymą, jo perspektyvas. V. Valiušio keramikos muziejaus salėse atskiros veiklos susirado kūrybinių polėkių užvaldyti keramikos mylėtojai ir puoselėtojai, privačių muziejų savininkai.
Edukacines programas pristatė Sudeikių narai. Jų žuvų veisyklų ir povandeninės žuvų medžioklės projektai taip pat nepaliko abejingų. Tiesa, nardyti jau neturėjome laiko, nors tokių drąsuolių  buvo.

Rukliuose, buvusioje fermoje,  auginamų šamų nepamirš lenkų žuvų mėgėjai, kurie stebėjosi produkcijos gausa ir mėgavosi jos kokybe, ragaudami šviežiai  išrūkytą žuvį.  Tik vakare , kai visa grupė sugužėjo į etnokosmologijos muziejų ir pakilo į apžvalgos bokšto salę, kiek aprimo emocingieji svečiai sužavėti mūsų krašto gamtos grožio ir ilsėtis besileidžiančios saulės.

Viešnagės diena, praleista Alantos TVM, buvo itin produktyvi ir smagi. Po nuoširdaus  mokyklos direktoriaus V. Pusvaškio  ir Molėtų VVG pirmininkės V. Saugūnienės pasveikinimo praktinės mokymų bazės kieme, visi smalsiai susibūrė prie biodujų jėgainės ir gerokai ilgėliau nei visą valandą nepaleido pono Petro, jėgainės specialisto. Klausimas klausimą vijo, reikėjo viską pamatyti, paliesti ir dar kartą aptarti. Gal todėl čia iš karto kilo noras apjungti bendradarbiavimo sutartimi Gluchovo žemės ūkio mokyklą ir Alantos TVM. Matėme kaip delegacijos nariai apspito mokyklos vadovą V. Pusvaškį ir jau skaičiavo kilometrus būsimai kelionei.Tas noras tik sustiprėjo po visos praktinės mokymų bazės apžiūrėjimo.

Alantos dvare V. Žuko paveikslų galerija ir joje surengtos parodos nepaliko abejingų. Buvo čia ir medžioklės mylėtojai,  ir jos priešai… Taigi virė diskusijos, o šeimininkai tyliai džiaugėsi, kad nebuvo nuobodžiaujančių delegacijos narių. Po smagios ir dalykiškos konferencijos ,,Nuveikti darbai ir ateities perspektyvos įgyvendinant LEADER“ Alantos TVM aktų salėje, kai  buvo apžvelgta verslo situacija  rajone ir savivaldybės pastangos remti smulkųjį verslą, pristatyta žemdirbio kasdienybė, turizmo paslaugų verslas ir kaimo turizmo sodybų vystymo subtilumai, bei išanalizuota  VVG „Gniazdo“, VVG „Kraina Rawki“, Utenos VVG ir Molėtų VVG praktinė patirtis  vykdant vietos plėtros strategijas, remiant verslą ir skatinant verslumą pasinaudojant „LEADER“ programos galimybėmis, sulaukta dar vienos gausios delegacijos iš Ukrainos Poltavos krašto, kuri Utenos regione lankėsi tikslu suprasti „LEADER“ galimybes ir kaip jomis pasinaudoti savo šalyje. 20 Ukrainos verslininkų papildė ir taip jau smagią grupę lenkų ir lietuvių aktyviai bendravusių Alantos dvaro rūmuose. Čia visi pajutome, kad gyvas bendravimas gali padėti daug daugiau nuveikti ne tik skatinant partnerystę versle, bet ir atskirų tautų pažinime.

Kai svečiai iš Lenkijos paskutinę viešnagės dieną lankėsi Dubingių žirgyne ir įdėmiai klausėsi ponios Jolantos pasakojimo apie tai, kaip kilo šis verslo projektas, lietuvio širdį vis pamalonindavo išgirsti lenkų grupės narių atodūsiai: na ir gražu čia, o oras, koks grynas oras… Visi supratome, kad turime tikrai daug tikra, ko kartais taip nevertinam. Išlydimi namo svečiai žadėjo sugrįžti ir atsivežti savo šeimų narius, o mes suskubome  ruoštis kelionei į jų sodininkų, daržininkų, pieninkų ir puikių amatininkų kraštą, aprašytą nuostabiame V.Reimonto romane „Kaimiečiai“.Nuoširdžiai dėkojame savo pagalbininkams: Alantos TVM direktoriui V. Pusvaškiui ir  nuostabiam mokyklos kolektyvui, moksleiviams, Molėtų TVIC vadovei D. Kulienei, Verslo asociacijos atstovui  V. Štelbiui, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorei L. Ramonienei, Molėtų rajono savivaldybės mero pavaduotojui M. Kildišiui, Utenos VVG atstovams J. Umbrasienei ir E. Rukšėnaitei už pagalbą priimant svečius. Draugišką pagalbos ranką ištiesusiems seniūnams ir rajono bendruomenių atstovams dėkojame   už nuostabius pyragus, sūrius ir dalyvavimą, o lankytų objektų savininkams liksime amžinai dėkingi už atvirumą ir nuoširdumą. Bendrystė tikrai veža ir  „LEADER“ yra jėga. Širdingas ačiū.

Molėtų rajono vietos veioklos grupės informacija

2018 m. rugsėjo 20 d. pasirašyta  su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”, paramos sutartis Nr.44TT-KU-18-2-03518. Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2018 m. rugsėjo 17 d . potvarkiu Nr.4D-145 (1.8E), skirta iki 20 626,79 Eur parama iš jų:

  • iki 17532,77 Eur, t.y. iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos;
  • iki 3 094,02 Eur, t.y. iki 15 proc. visų tinkamų finansuoti projektui įgyvendinti skirtų išlaidų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto partneriai:

 

 

 

 


 

Parašykite komentarą