Inturkės seniūnija

Inturkės seniūnijos plėtros planas

Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai parengti įgyvendinant Molėtų bendruomenių centrų asociacijos projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Inturkės seniūnijos plėtros planas


Kuolakasių kaimo bendruomenė

Plačiau apie Kuolakasių bendruomenę skaitykite
Šiuo metu bendruomenės pirmininkė Genoefa Gelažanskienė.
Apie Bendruomenės vykdomą veiklą skaitykite facebook paskyroje


Inturkės bendruomenės centras

Šiuo metu bendruomenės pirmininkė Virginija Kubickienė.

Bendruomenės vykdoma veikla:

Apie Inturkės bendruomenės centro veiklą ir renginius plačiau skaitykite facebook paskyroje


Alkūnų bendruomenės centras

Inicijuojamas likvidavimas.