2022 metais numatomi kvietimai teikti vietos projektus:

14 kvietimas priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimas numatomas nuo 2022.01.10 iki 2022.02.28);

15 kvietimas visoms likusioms lėšoms 2-ojo prioriteto priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-8; LEADER-19.2-SAVA-9; LEADER-19.2–SAVA-10; LEADER-19.2-SAVA-3, jeigu tokių bus (kvietimas numatomas nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06) – kvietimas vyks, jeigu bus likę lėšų likučių kurioms nors iš šių priemonių;

16 kvietimas priemonei  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI (kvietimas numatomas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-05).

Taip pat primename, kad šiuo metu dar galioja (iki sausio 14 d.) 13 kvietimas.