2023–2027 m. vietos plėtros strategijos rengimas

2022 m. rugsėjo 29 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta projekto  „Naujo laikotarpio VPS” finansavimo sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“.

Projekto „Naujo laikotarpio VPS” rengimas” įgyvendinimo laikotarpis 2022.09.30 – 2023.11.06.

Projekto tikslas – parengti 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta VVG VPS 2015-2020 įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė; atliktos VVG teritorijos vystymosi poreikių, potencialo, strateginio planavimo dokumentų analizės; organizuojami susitikimai su VVG teritorijos gyventojais, verslo, įmonių, organizacijų, valdžios ir kt. atstovais; parengta SSGG analizė, suformuluota VVG teritorijos vizija, misija; parengti VPS priemonių/veiklos sričių aprašymai, vietos projektų atrankos principai, VPS įgyvendinimo veiksmų planas; viešinama rengiama VPS; bus organizuojamas VPS pristatymo renginys.

Susitikimai su rajono gyventojais ir organizacijomis vyko:

2023-01-20 10 val. Molėtuose, VVG patalpose (adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai);

2023-02-27 18 val. Giedraičių seniūnijoje (adresu: Širvintų g. 16, Giedraičiai);
2023-02-28 13 val. Žalvarių bendruomenės centre (adresu: Žiedo g., Žalvarių k.);
2023-02-28 17 val. Molėtų krašto muziejaus salėje (adresu: Inturkės g. 4, Molėtai);
2023-03-01 15 val. Balninkų bendruomenės centre (adresu: Alaušų 25 A, Balninkai);
2023-03-02 16 val. Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Joniškio skyriuje (adresu: Arino g. 14, Joniškis);
2023-03-03 16 val. Alantos gimnazijos salėje (adresu: A.Kraujelio g. 3, Alanta);
2023-03-06 14 val. Suginčių bibliotekoje (adresu: Darželio g. 1, Suginčiai).

2023-05-16 16 val. Molėtų rajono savivaldybės posėdžių salėje (adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, II aukštas) 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos projekto pristatymo ir aptarimo susitikimas su rajono gyventojais, organizacijomis bei institucijomis.

Kviečiame susipažinti su 2023-2027 m. Molėtų r. vietos plėtros strategijos projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus (per šią nuorodą https://forms.gle/qN4MEwT23eMKitoFA )iki 2023-05-25.

2023–2027 m. vietos plėtros strategijos projektas


2023 m. spalio 20 d. VPS pristatyta tam skirtoje konferencijoje „Molėtų kraštas – tavo svajonių uostas”. VPS pristatymo skaidrės.

2023 m. spalio 6 d. VPS patvirtinta ŽŪM PAK posėdyje.

2023 m. gegužės 29 d. visuotiniame VVG narių susirinkime buvo patvirtinta

7 priedas Organizacijų apklausos ataskaita

8 priedas Gyventojų apklausos ataskaita