Luokesos seniūnija

Luokesos seniūnijos plėtros planas

Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai parengti įgyvendinant Molėtų bendruomenių centrų asociacijos projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Luokesos seniūnijos plėtros planas


Žiūrų kaimo bendruomenė „Žiūrai ir kaimynai”

Inicijuojamas likvidavimas.


Kijėlių kaimo bendruomenė

Apie Kijėlių kaimo bendruomenės veiklą plačiau skaitykite facebook paskyroje


Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas”

Apie Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas” veiklą skaitykite jų internetiniame puslapyje http://www.meniskaskaimas.lt/


Luokesos bendruomenės centras

Luokesos bendruomenės centras įsikūręs Luokesos gyvenvietėje, buvusiose bibliotekos patalpose. Centras vienija apie 50 Luokesos ir aplinkinių kaimų žmonių. Mūsų bendruomenės tikslas vienyti žmones, ypač jaunimą, puoselėti lietuviškas tradicijas.

Šiuo metu bendruomenei pirmininkauja Laima Kazlauskienė (el.p.: laima231@gmail.com)