Čiulėnų seniūnija

Čiulėnų seniūnijos plėtros planas

Molėtų rajono seniūnijų plėtros planai parengti įgyvendinant Molėtų bendruomenių centrų asociacijos projektą „Molėtų rajono seniūnijų plėtros strategavimas, skatinant gyventojų ir organizacijų partnerystę (Nr.LEADER-14-MOLĖTAI-04-001) pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategija“ prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“, LEADER programą, finansuojamamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Čiulėnų seniūnijos plėtros planas


Toliejų bendruomenės centras

Apie Toliejų bendruomenės centro veiklą skaitykite facebook paskyroje


Levaniškių bendruomenės centras

Apie Levaniškių bendruomenės veiklą plačiau skaitykite facebook paskyroje