Projektas „Valgomas paveikslas tautiniais motyvais“ Nr.MOLĖ-LEADER-6B-JKS-9-8-2021

Projektas pateiktas pagal VPS 2 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“

Pareiškėjas:  VšĮ Miniatiūros

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-JKS-9-8-2021

Projekto pavadinimas: Valgomas paveikslas tautiniais motyvais

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas – skatinti pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei sitorinį paveldą kuriant paveikslus iš sveikatai palankių maisto produktų.

Projekto uždaviniai: 

1. Atrinkti ir išgryninti Aukštaitijos  regionui būdingus tautinių raštų spalvas,  ornamentus ir/ar jų derinius.

2. Sukurti edukacinę programą, skatinančią pažinti ir atspindėti Aukštaitijos regiono kultūrinį bei istorinį paveldą kuriant paveikslus iš sveikatai palankių maisto produktų.

3. Pristatyti ir populiarinti sukurtą edukacinę programą.

Projekto santrauka​. Bus sukurta edukacinė programa, kurios metu bus mokoma susikurti savo, sveikatai palankų, valgomą iš džiovintų vaisių, uogų, daržovių, bei vietinės kilmės riešutų, paveikslą, kuriame atsispindėtų Aukštaitijos regionui būdingų tautinių raštų spalvos,  ornamentai ir/ar jų deriniai. Taip pat bus vykdoma sukurto produkto rinkodara, o sukurta edukacija edukacija pristatyta 10 – yje renginių, kur dalyvaus 100 dalyvių iš Videniškių, Giedraičių, Luokesos, Alantos seniūnijų.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 4 517,58 Eur

Paramos suma (su PVM) – 3 614,00 Eur