Projektas „Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019

Pagal VPS 1 prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo Asociacijos „SPRENDIMAI ŠIANDIEN” projektas „Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. rugsėjo  24 d.

Pareiškėjas Asociacija SPRENDIMAI ŠIANDIEN

Projekto partneris: Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacija

 Vietos projekto paraiškos registracijos kodasMOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019

Projekto pavadinimas: Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas” Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

Projekto tikslas – sukurti Molėtų rajono kaimo bendruomenes jungiantį tinklą sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti.

Projekto uždaviniai: 

1. suburti Molėtų rajone veikiančią savanorių grupę, dalyvausiančią pėsčiųjų žygių kūrime, organizavime bei viešinime, skatinsiančią rajono gyventojus domėtis vaikščiojimo pėsčiomis nauda;

2. suorganizuoti 28 renginius, skatinančius savanorišką veiklą, populiarinančius sveiką gyvenseną, sporto, t.y. vaikščiojimo pėsčiomis, naudą, apjungiančius vietos bendruomenes į bendrą tinklą;

3. viešinti vietos projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

Bendra projekto vertė (su PVM) – 25 752,30 Eur

Skirta paramos suma (su PVM) – 24 464,00 Eur.

Panaudota paramos suma (su PVM) – 22 423,48 Eur

Projekto rezultatas: Surengti 28 renginiai 11-oje Molėtų rajono seniūnijų: dalyje renginių pateikiamos teorinės žinios apie sveiką gyvenseną ir vaikščiojimo pėsčiomis naudą, sukuriama po pėsčiųjų trasą kiekvienoje Molėtų rajono seniūnijoje (iš viso 11 pėsčiųjų trasų) bei 5 trasos, jungiančios kelių seniūnijų teritorijas, įvykdoma 11 pėsčiųjų žygių sukurtų trasų pagrindu tokiu būdu sukuriant sveikos gyvensenos ir sporto tinklą visame Molėtų rajone. Vietos projekto vykdymo laikotarpiu įtraukiant bendruomenių gyventojus į vietos projekto veiklas suburiama savanorių grupė sveikos gyvensenos, sporto, t.y. vaikščiojimo pėsčiomis, populiarinimui. Į įvairias veiklas renginių metu įtraukta daugiau nei 200 Molėtų rajono gyventojų. Sukurtų trasų pagrindu vietos bendruomenės ateityje galės toliau populiarinti sveiką gyvenseną, šalia jų vykdyti bendruomenines veiklas, skatinti vietos turizmą.