Projektas „Alantos krašto šeimų šventė” Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-13-5-2022

Projektas pateiktas pagal VPS 1 prioriteto priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Įgyvendintas vietos projekto vykdytojo visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras” projektas „Alantos krašto šeimų šventė”. Paskutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2023-08-24.

Pasiektas rezultatas: Projekto metu vystytas Alantos krašto regioninis produktas – Alantos krašto šeimų šventė. Regioninis produktas – tradicinis renginys buvo organizuojamas, panaudojant istorinį ir kultūrinį krašto paveldą bei puoselėjant šv. Jokūbo atlaidų tradicijas.  Šio projekto metu suorganizuoti 2 šio sukurto regioninio produkto renginiai, kurių metu yra atkreipiamas dėmesys į istorines vietas, rengiamos įvairios parodos Alantos dvare bei Alantos žydų sinagogoje, vykdomos edukacinės veiklos, propaguojančios krašto kultūrinį, kulinarinį paveldą. 

PareiškėjasVisuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras”

Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-13-5-2022

Projekto pavadinimas: Alantos krašto šeimų šventė

VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas

VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslasAlantos bendruomenės tradicinę šventę padaryti regioniniu produktu, atspindinčiu Alantos krašto tradicijas susiburti būtent per šv. Jokūbo atlaidų dieną bei vystant kultūrinį ir istorinį paveldą.

Projekto uždaviniai: 

  1. Suorganizuoti Alantos Šeimų šventę 2022 metais;
  2. Suorganizuoti Jubiliejinę Alantos Šeimų šventę 2023 metais.

Bendra projekto vertė (su PVM) 9 916,41 Eur

Paramos suma (su PVM) – 9 420,00 Eur