Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Kultūriniai partnerystės skoniai“

Projekto koordinatorius: LGD „Gniazdo“ Lenkija

Projekto partneris: Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“

Bendrasis projekto tikslas – keisti bendruomenių vartojimo įpročius, ugdyti bendradarbiaujančių šalių organizacijų ir bendruomenių narių gebėjimus ir nuostatas taip, kad jie prisidėtų prie darnaus visuomenės vystymosi; ugdyti asmenybes, kurios sugebėtų siekti geresnės gyvenimo kokybės asmeniškai, bendruomenėje ir vietos mastu, kūrybingai panaudotų kaimo kultūrinį paveldą, kurtų ateityje  savo verslą išsaugodami vietos tradicijas ir kraštovaizdį.

Konkretus projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams (Lietuvos ir Lenkijos jaunimui) žinių ir praktinių įgūdžių mokant tradicinių ir netradicinių amatų siekiant geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse dabar ir ateityje, ekonomikos, socialinės raidos, aplinkos apsaugos ir tautinio paveldo puoselėjimo ir gaivinimo srityse, bei keistis gerąja patirtimi tarp projekto partnerių. Projekto veiklose paskatinti sudalyvauti 50 proc. dalyvių iš socialiai remtinų šeimų, tuo sudarant galimybę mažinti skurdą ir jo pasekmes.

Įgyvendintos projekto veiklos: Abiejose šalyse įvyko projekto informacinės kampanijos, dalyvių atrankos konkursai, parengti ir atspausdinti informaciniai plakatai (10 vnt.)  bei lankstinukai (300 vnt.),  kūrybinės stovyklos ir mokymai, vyko numatytos pažintinės veiklos bei konferencijos,  išleistas bendrai parengtas leidinys (200 vnt.), pristatantis projekto metu vykusias stovyklas bei dalyvių įvertinimus per jų dienoraščiusKūrybinėse stovyklose (Lenkijoje 2014-06-28/2014-07-05, o Lietuvoje 2014-08-10/2014-08-17) įvyko visos numatytos vykdyti amatų mokymo ir fotografijos mokymo programos. Lietuvoje vykusioje stovykloje vaikai mokėsi:

1.Vilnos vėlimo;

2. Kulinarijos / konditerijos;

3. Liaudies dainų, šokių ir žaidimų ;

4. Fotografavimo.

Visose mokymų programose dirbo amato specialistai, kūrybingai pristatę savo veiklą. Vyko numatyta pažintinė veikla po pietų kiekvienoje stovykloje, suteikianti papildomų galimybių susipažinti su šalies tradicijomis ir kaimo amatais, dabartimi ir vykdoma projektine veikla.

Surengta Tarptautinė konferencija Lietuvoje „Netradicinis požiūris į tradicinį gyvenimo būdą Lietuvos ir Lenkijos kaime“. Renginio metu sulaukta 100 klausytojų. Tai buvo abiejų kūrybinių stovyklų dalyviai, vietos valdžios atstovai, abiejų VVG atstovai, kaimo mokyklų ir bendruomenių atstovai.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 20 mėn. (2013.09.30 – 2015.05.30)

Skirta paramos suma su PVM – 17377,20 Eurų

Bendra gauta paramos suma su PVM – 17030,87 Eurų