Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Verslumo kodas Aukštaitijoje”

Molėtų rajono vietos veiklos grupė  „Keisdamiesi keičiame” kartu su partneriais Molėtų miesto vietos veiklos grupe „Molėtų aitvarai”, Utenos regiono vietos veiklos grupe, Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Verslumo kodas Aukštaitijoje”.

Projekto tikslas – regionuose gyvenančių jaunų žmonių socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas ugdant verslumą, lyderystę bei skatinant išnaudoti savanorystės teikiamas galimybes.

Projekto tikslinė grupė – projekto partnerių teritorijose gyvenantys jauni žmonės (14 – 40 m.). Dalyvauti projekte lygias galimybes turėjo visi teritorijų gyventojai, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, religinių įsitikinimų, lytinės orientacijos, socialinės padėties.

Projekto metu vyko 13 renginių, kuriuose iš viso dalyvavo 290 dalyvių:

Konferencija – forumas  “Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose” Molėtų mieste supažindino su projektu, būsimomis projekto veiklomis, sėkmingais jaunimo verslų mažesniuose regionuose pavyzdžiais, esamomis pagalbos priemonėmis ir galimybėmis pradedant verslą.

Verslumo mokymuose jauniems žmonėms (14-40 m.), kurie vyko po vienus mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 jauni žmonės iš visų projekto partnerių teritorijų gavo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip padėti bei vykdyti verslą, kokie reikalavimai, dokumentai reikalingi, atskaitomybė ir pan.

Trijų dienų trukmės lyderystės ir verslumo stovykloje „Inovatorių slėnyje 30 jaunų žmonių iš visų projekto partnerio teritorijų mokėsi atpažinti ir tobulinti savo kaip lyderio savybes bei kompetencijas, generavo bei vystė verslumo idėjas, kūrė verslo planus, susipažino su sėkmingus verslus jau įkūrusiais bendraamžiais, užmegzė ryšius.

„Startuolių laboratorijos“ metu „Aukštaitijos verslo centre“ dalyviai, kurie ankstesnių projekto veiklų metu jau buvo išgryninę savo verslo idėjas (iš viso 15 dalyvių iš visų partnerių teritorijų), 2 dienas su profesionalų pagalba kūrė verslo planus, mokėsi rinkodaros ir kitų subtilybių, reikalingų sėkmingam verslo startui. Laboratorijos metu buvo išrinkti geriausių verslo idėjų nominantai ir baigiamojo renginio metu jiems įteikti motyvaciniai prizai – teminės knygos.

Mokymai bendruomenėms apie darbą su jaunimu, verslumą, savivertę ir savęs pateikimą (po 1 mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 dalyviai iš visų partnerių teritorijų) įgalino vietos bendruomenes stiprėti įtraukiant jaunus žmones aktyviai veiklai per savanorystę, verslumą, bendradarbiaujant su jaunais žmonėmis kuriant ir įgyvendinant vietos bendruomenės, rajono, regiono plėtros procesus.

4 val. trukmės informaciniai renginiai – diskusijos “Savanorystės galimybės ir nauda” “gyvosios bibliotekos” metodu padėjo jauniems žmonėms išgryninti savanorystės dėka įgyjamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų praktinę naudą. Šie renginiai vyko po 1 Molėtų, Utenos rajonuose ir Švenčionių mieste ir juose iš viso dalyvaus 45 dalyviai, atstovavę visų projekto partnerių teritorijas.

Taip pat buvo sudaryti kiekvienoje iš projekto partnerių teritorijų veikiančių ir vietinei savanorystei priimančių organizacijų bei įstaigų tinklai, registracijos galimybės per dalyvaujančių VVG internetinius puslapius. Tokiu tikslu buvo atnaujinti/sukurti (vienas iš partnerių neturėjo savo internetinės svetainės) visų 5 dalyvaujančių VVG internetiniai puslapiai, kad jaunimui būtų lengviau atsirinkti informacijos pertekliuje ir išdrįsti pradėti nuo savo gyvenamos vietovės. Taip pat, atnaujinus/sukūrus internetines svetaines visų 5 VVG veiklų viešinimas tapo efektyvesnis, patrauklesnis jaunimui ir padeda aktyviau įtraukti potencialius vietos projektų pareiškėjus.

Baigiamoji konferencija – forumas Molėtuose apibendrino ir buvo pristatyti projekto metu pasiekti rezultatai, geriausios verslo idėjas.

Projektas buvo finansuojamas pagal Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER programa” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ .