Mindūnų bendruomenės centras

Projektas „Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijoje“ Nr. LEADER-13-MOLĖTAI-03-002 įgyvendintas pagal Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas – naujų bendradarbiavimo formų diegimas, partnerystės skatinimas“ priemonę „ Kaimo gyventojų saviraiškos galimybių didinimas, aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas“  veiklos sritį „Parama socialinėms ir kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“

Projekto partneris – Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapija

Projekto metu atlikti aplinkos infrastuktūros sutvarkymo darbai prie Stirnių. Jono Krikštytojo Nukankinimo parapijos namų (pastatyta lauko pavėsinė- scena, įrengtas apšvietimas, takeliai, šiukšliadėžės). Įsigyta reikalinga garso įranga, baldai, biuro įranga ir kitos priemonės. Suorganizuotos tradicinės šventės.

Bendra projekto vertė – 40 981, 79 Eur.

Paramos suma – 32 785,42 Eur.