Kvietimas Nr. 11

Kvietimo dokumentai

Šis kvietimas galioja nuo 2021 m. kovo 9 d. 8:00 val. iki 2021 m. balandžio 30 d. 15:00 val.

VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 dokumentai:

VPS priemonės „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ LEADER-19.2-SAVA-10 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: