2014-2020 m. vietos plėtros strategijos apžvalgos konferencija

2023 gruodžio 7 d. vyko konferencija, kurios metu apžvelgėme Molėtų raj. VVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategiją, jos įgyvendinimą, pasiektus rodiklius ir planus baigiant strategijos įgyvendinimą. Konferencijos metu išgirdome J. Vaiškūno paskaitą apie praeities svarbą planuojant ateitį, taip pat buvo pristatytas projektas „Molėtų krašto muziejaus amatų kiemelis etnografinėje sodyboje” bei vyko edukacinė programa. Džiaugiamės dalyvių aktyvumu ir dėkojame Molėtų krašto muziejui už pagalbą organizuojant renginį.