DĖMESIO!

Pastebėjus techninę klaidą patikslinamas

21 kvietimo pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

„1priedas. Vietos projektų paraiškos forma” ir pratęsiamas kvietimo galiojimo laikas.

Šis kvietimas po pratęsimo galioja nuo 2023.07.07 8:00 val. iki 2023.08.23 14:00 val.

Kvietimo dokumentai.