Gautas patvirtinimas VPS keitimui

2023 m. rugsėjo 13 d. buvo gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM raštas dėl Molėtų r. VVG teritorijos vietos plėtros strategijos (VPS) 2014 -2020 m. keitimo patvirtinimo.

Šio VPS keitimo metu, siekiant efektyviai panaudoti visas vietos projektams skirtas lėšas, buvo perskirstyti skirtingose priemonėse esantys lėšų likučiai, todėl, gavus keitimo patvirtinimą, dabar bus:

  1. Į tinkamumo vertinimą perkeltas 20 kvietimo pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ pateiktas ir atrankos vetinimo etape į rezervinį sąrašą įtrauktas verslo pradžios projektas.
  2. Skelbiamas 22 kvietimas teikti vietos projektus pagal  priemones „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI ir „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (kvietimas galios 2023.09.18 – 2023.11.07)

22 kvietimas bus paskelbtas jau rugsėjo 18 d., sekite naujienas.