KVIETIMO NR. 20 VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 20 kveitimui pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks

2023 m. rugpjūčio 8 d. 13:00 val.  per MS Teams platformą.

 DARBOTVARKĖ

  1. Dėl Daliaus Kontrimavičiaus projekto „Naujo verslo įkūrimas Molėtų rajone“ MOLĖ-LEADER-6A-D-20-1-2023), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo  rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl Arno Kukujevo projekto „Poilsio ir sporto plėtra Molėtų rajone“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-20-2-2023), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams išsiųsta elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.