Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai (2024 m.)

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.

Daugiau informacijos rasite čia.