Pasibaigė kvietimas Nr. 22

2023 m. lapkričio 7 d. pasibaigė kvietimo Nr. 22 galiojimo laikas teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“.

Kvietimo metu gavome 3 paraiškas pagal priemones:

  • „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI gauta 1 paraiška.
  • „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gautos 2 paraiškos.