Projektų atrankos komiteto posėdis dėl kvietimui Nr. 22 pateiktų vietos projektų

Organizuojamas Projektų atrankos komiteto posėdis dėl 22 kvietimui pagal priemones „„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ bei „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ pateiktų projektų kokybės vertinimo rezultatų tvirtinimo, kuris vyks

2023 m. lapkričio 28 d. 11:00 val. per MS Teams platformą.

 DARBOTVARKĖ

  1.  Dėl Daliaus Kontrimavičiaus projekto „Naujo verslo įkūrimas Molėtų rajone“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6A-D-22-2-2023), pateikto pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  2. Dėl Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ projekto „Vaikų vasaros stovykla „Meniškas kaimas – aktyviai – linksmai – kūrybiškai“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JSV-22-1-2023) ), pateikto pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  3. Dėl Viešosios įstaigos „Teatriukas“ projekto „TEATRIUKO“ stovykla – festivalis“ (Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JKS-22-3-2023) ), pateikto pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos vertinimo rezultatų patvirtinimo ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.
  4. Dėl kvietimo Nr.22 teikti vietos projektus pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės Nr.22-1 tvirtinimo.

 

Posėdžio medžiaga visiems komiteto nariams/nariams stebėtojams siunčiama tik elektroniniu paštu.

Klausimai pateikiami el. paštu moletuvvg@gmail.com.