Socialinio verslo projektų EX-POST patikros

Remiantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis, 2023 rugsėjo 26 – spalio 3 dienomis buvo atliktos socialinio verslo projektų EX-POST patikros Molėtų rajone. Patikrų metu buvo aptartos su projektu susijusios veiklos, projektų įgyvendinimo ypatumai, patiriami sunkumai bei sprendimų galimybės.