Visuotinis ataskaitinis VVG narių susirinkimas

Kviečiamas visuotinis ataskaitinis VVG narių susirinkimas, kuris vyks
2024 m. balandžio 11 d. 16:00 val. Molėtų rajono savivaldybės posėdžių salėje adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai (2 aukštas).

SVARBU: nesusirinkus kvorumui, t.y. daugiau negu 1/2 VVG narių 2024 m. balandžio 11 d. 16:00 val., pakartotinis visuotinis ataskaitinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas su tokia pačia darbotvarke kviečiamas 2024 m. balandžio 11 d. 16:10 val. Molėtų raj. savivaldybės posėdžių salėje adresu Vilniaus g. 44, Molėtai (II aukštas).

 

DARBOTVARKĖ

  1. Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.
  2. Dėl darbotvarkės tvirtinimo.
  3. Dėl Veiklos ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo.
  4. Dėl finansinės ataskaitos už 2023 m. tvirtinimo.
  5. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, rašyti moletuvvg@gmail.com arba skambinti tel. 8683 07866.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!