Kvietimas Nr. 22

Kvietimo dokumentai:

KVIETIMAS

Šis kvietimas galioja nuo 2023.09.18 8:00 val. iki 2023.11.07 14:00 val.

VPS priemonės „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“, Nr.LEADER-19.2-SAVA-8-EURI dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

VPS priemonės „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 dokumentai:

Kiti reikalingi dokumentai:

Taisyklės, dokumentai, metodikos rengiant projektus pagal priemones: